Egzamin ustny

Sesja egzaminacyjna dla egzaminów ustnych trwa od 7 do 20 maja 2021 roku (z wyłączeniem niedziel). Każdego dnia egzamin może rozpocząć się nie wcześniej niż o godzinie 9:00 i nie później niż ok. godziny 18:00.. Dokładny harmoonogram poznasz w szkole. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 8 marca 2021 r., opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego i przekazuje go niezwłocznie dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.Egzamin ustny z języka obcego ma na celu sprawdzenie Twoich zdolności komunikatywnych – poprzez przyjmowanie i artykułowanie zwrotów. Czeka Cię rozmowa z egzaminatorem przy obecności drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w maturze.

Po wejściu na salę egzaminacyjną wylosujesz zestaw, który składa się z trzech zadań. Polecenia będą napisane w języku polskim. Ważne! Po losowaniu nie masz czasu na gruntowne przygotowanie wypowiedzi, a Twój egzamin ustny potrwa maksymalnie 15 minut.

Rozmowa wstępna (CZAS: około 2 min)

Początek egzaminu to tzw. rozmowa wstępna na temat Twojego życia i zainteresowań. Rozmowa wstępna powinna Cię nieco oswoić z sytuacją egzaminacyjną i zredukować Twój stres.

Zadanie 1: Odgrywanie ról (CZAS: max 4 min)

Tutaj wraz z osobą egzaminującą będziesz musiał/a odegrać role przygotowane w poleceniu. Dostaniesz 30 sekund na zapoznanie się z zadaniem. Ważne! Należy odnieść się do każdego z elementów w poleceniu i rozwinąć swoją wypowiedź.

Zadanie 2: Opis ilustracji i 3 pytania (CZAS: max 3 min)

W zadaniu drugim należy odpowiedzieć na trzy pytania związane z tematem ilustracji. Pytania zada osoba egzaminująca.

Zadanie 3: Wypowiedź na temat materiału i 2 pytania (CZAS: max 5 min)

Otrzymasz 1 minutę na zapoznanie się ze zdjęciem lub plakatem, czyli tzw. materiałem stymulującym. Twoje zadanie będzie polegało na wyborze jednego z elementów, w którego opisie czujesz się najpewniej. Pamiętaj, że należy uzasadnić swój wybór oraz wyjaśnić, dlaczego odrzucasz pozostałe elementy z materiału stymulującego.

Na sam koniec trzeciego zadania osoba egzaminująca zada Ci dwa pytania. Pytania będą związane z materiałem stymulującym, ale mogą odnosić się także do Twoich doświadczeń. Treść pytań i możliwych odpowiedzi poznasz w naszych zestawach maturalnych.

mapa_cke

Czy zestawy będą takie same w OKE Gdańsk jak w OKE Wrocław?
Nie. Zestawy są rozdysponowane między Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w liczbie 50 sztuk i nie będą się powtarzać.

Jak wygląda losowanie zestawów?
W każdej szkole obowiązują nieco inne zasady. Nie ma ściśle określonych reguł jak w przypadku języka polskiego. W praktyce wygląda to tak, że egzaminator z 50-ciu zestawów, które ma do dyspozycji wykłada 10 na stół i Ty losujesz jeden.

Odpowiedzi na wszystkie z 400 pytań, które są w bazie maturalnej na 2021 rok, znajdziesz w Pakiecie dla maturzystów.

egzamin
English...
Do you speak it?